Skautský den v ZOO Ostrava

Ostravští skauti připraví osm stanovišť, které procvičí vaše znalosti a schopnosti, dále bude připraven rukodělný workshop a minijarmark skautských výrobků.