Klubovny

Pro svou činnost využíváme prostory přístavby farní budovy na adrese Dobrá 26 a hasičárny na adrese Dobrá 31. Schůzky se konají v obou objektech, které disponují každý dvěma místnostmi.