Klubovny

Středisko v současné době nedisponuje žádnými vlastními prostory. Pro schůzky a další aktivity proto využíváme obcí a školou poskytnuté prostory.  V hasičárně se jedná o dvě místnosti v nejvyšším podlaží, ve škole pak o místnost nad tělocvičnou. Dalším místem jsou pak podkrovní prostory na adrese Dobrá 131.

Rozpis schůzek