Podmínky platné od 24. května – bez testů do 10 osob

Vláda ČR k 24.5.2021 upravuje konání našich schůzek. O jejich konání či nekonání budou i nadále rozhodovat jednotlivé oddíly ve spolupráci se svými vedoucími.
Schůzky se budou konat nejspíš venku. S ohledem na všechny faktory některé družiny svou běžnou činnost zatím nemusí obnovit. Děkujeme za pochopení.

Situaci nadále sledujeme.

1. oddíl Medová Hořčice a 3. oddíl Sýkorky plánují schůzky od 1. června.

Konkrétní informace o schůzkách očekávejte od vedoucích družin.

Volnočasová spolková činnost nejvýše 10 osob

  1. Bez testů se mohou scházet skupiny nejvýše 10 osob (bez ohledu na věk). Scházet se mohou uvnitř i venku. Platí pro ně ochrana dýchacích cest jako pro běžnou veřejnost, tedy povinnost ochrany uvnitř vždy a venku jen v případě, že jsou si navzájem blíže než 2 metry.
  2. V průběhu pohybové aktivity není povinná ochrana dýchacích cest ani při vzdálenosti menší než 2 metry.

Volnočasová spolková činnost více než 10 osob

  1. Může se setkávat až 50 osob uvnitř nebo až 100 osob venku.
  2. Každá osoba, s výjimkou dětí do 6 let, musí doložit svoji bezinfekčnost, obvykle testem. O testech a alternativách níže. Každá přítomná osoba bez rozdílu věku musí být bez příznaků onemocnění COVID-19. Osobě, která nesplní uvedené podmínky, jednotka neumožní účast na setkání.
  3. Zároveň je pro ně nově zavedena povinnost neustálé ochrany dýchacích cest bez výjimek (tedy uvnitř i venku vždy).
  4. Střediska musí vést evidenci účasti na setkáních osob (musíme být schopni uvést kdo a kdy byl přítomen, a jak jej kontaktovat) a uchovávat ji nejméně 30 dnů. Střediska nemusí uchovávat doklady o absolvování testů, ty slouží pouze vedoucímu akce pro umožnění účasti daného účastníka. Povinnost této evidence odpadá, pakliže se jedná o setkání pouze dospělých.
  5. I s mírně rozvolněnými podmínkami pro ubytování je komplikované až nemožné realizovat běžné akce s přespáváním. Pokud ale některá jednotka po pečlivém prostudování podmínek usoudí, že je dokáže naplnit, pak může.

Od 24. května pro skupiny nejvýše 10 osob nejsou třeba testy. Podmínky pro kontaktní činnost – Křižovatka (skaut.cz)