Roverský kmen

Vedoucí

Jiří Poljak

Petr Gryžboň

Schůzky
Každou neděli v přístavbě od 18:00

Členové (5)
Tomáš Svoboda, Ondřej Kocián, Patrik Horák, Denisa Chroboková, Eliška Amélie Králiková.