Tábory

Poděkování Moravskoslezskému kraji

Tábory byly podpořeny Moravskoslezským krajem v rámci dotačního programu: Podpora volnočasových aktivit a informačních center pro mládež. Díky této dotaci jsme mohli zrealizovat hned 3 skautské tábory. Dovolit si věci, které bychom bez výše zmíněného dotačního programu nemohli uskutečnit a tím pomoci k naplnění skautské myšlenky a rovněž dětem dopřát mnoho nezapomenutelných zážitků. Tímto kraji upřímně děkujeme a doufáme v další spolupráci.

Skautské středisko Doberčata


Tábor 1. oddílu Le Paso – Alenka v říši divů

Konečně jsme se zase po roce dočkali toho velmi oblíbeného okamžiku. Jedeme na tábor!!!

Věřím, že nás spousta bylo víc nadšených než jak na Vánoce. 28. 7. tedy v den příjezdu, se děti dozvěděly, kdo nás bude letošním táborem provázet, ukázalo se, že jde o Alenku v Říši divů! Takže se děti nadšeně pustily do vymýšlení pokřiků a vytváření vlajek pro svou táborovou skupinku.

V průběhu sedmi dnů děti zažily mnoho dobrodružství. Například si zkoušely samy uvařit svůj oběd (myslím, že se jim to celkem povedlo), taky se naučily, jak zacházet se sekerou, nebo jak vydrhnout hrnec od něčeho velmi dobře připáleného.

Ale to není všechno, samozřejmě si nejvíc užily různorodé hry, kdy třeba musely utíkat chytačům, aby získaly co nejvíce materiálu na sestavení rytíře. Taky nechyběly pestré ranní rozcvičky, zpívání u oblíbeného večerního táboráku a děsivé noční hlídky.

Každý den se děti snažily pomoct Alence, například aby utekla zlé srdcové královně. Ve středu jsme se společně vydali na výlet, kde jsme se prodírali pralesem a občas nás kousl nějaký upír, až se děti dostaly do kouzelné tůňky v podobě bazénu a pořádně se vykoupaly. Děti si také zazpívaly na mši a poté je navštívili rodiče.

A přišel konec tábora a s ním nejkrásnější večer. Byl to totiž slibový den, a u slibového ohně se ukázalo pár nových světlušek a taky noví skauti, kteří složili slib. Celotáborovou hru vyhrála skupinka Kloboučníků.

Myslím, že tento tábor jsme si pořádně všichni užili a získali jsme pár nových vzpomínek, na které jen tak nezapomeneme.

Hanka Heinrichová

Fotografie k vidění na rajce.net.


Tábor 2. oddílu La Família – Egypt

I letos se druhý oddíl mladých skautů a skautek vydal na tábor na místě zvaném Zápověď.  Nové tábořiště nám nabídlo velké množství prostoru k tvorbě programu, který se nesl v duchu Egypta. Děti měly možnost se seznámit s egyptskou mytologií a tradicemi v podobě záživných her a workshopů na jejichž tvorbě se podíleli naši vedoucí. Jejich počínání ale komplikoval zlý faraon s jeho podřízenými otrokáři, kteří je nutili stavět pyramidy a platit jídlo za hřivny které si vydělávali jako týmy ve hrách. Naštěstí se ale zjevil prorok, který činil různé nekalosti faraonovi, jenž byly například přemnožení žab, vši, mouchy a tak dále. Tyto nekalosti nakonec donutily faraona k propuštění dětí z jeho služeb a ty se mohly vrátit domů ke svým rodinám. Úplným závěrem tábora byl jako vždy Slibový oheň, u kterého jsme přijmuli do řad spoustu nových Vlčat a Světlušek a tímto jim ještě jednou gratulujeme ke splnění slibu.

Za celý oddíl La Família s pozdravem

Jiří „Jorg“ Poljak

Fotografie k vidění na rajce.net.


Tábor 3. oddílu – Kdo přežije

Náš tábor pro 3. oddíl byl nestandardní! Vzhledem k určitým komplikacím bylo rozhodnuto, že budeme žít na chatě s co největším přiblížením táborového režimu.

První den byl spíše pracovní, protože byla potřeba vybudovat kuchyni, ohniště, hangár a stožár. Moc her tedy v ten den nebylo, i když jsme otestovali naši moudrost. Taky jsme byli rozděleni do 5 kmenů, které mezi sebou po celý tábor soutěžili.

A tak jsme se probudili do druhého dne a potkal nás Jeff, aby nás provedl hrou – Kdo přežije a tématem dne – strach. V ten den bylo to hodně o překonávání strachu a vyzkoušeli jsme také různé „pochoutky“. Důležitou hrou každého dne byla soutěž o kmenovou imunitu, která chránila před kmenovou radou. Tu mohli vyhrát čtyři kmeny a ten pátý kmen byl další den oslaben, protože museli vykázat někoho na Mýtinu vykoupení, což bylo místo kousek od našeho tábora a pokud měl vyhnanec štěstí, mohl najít nápovědu ke skryté kmenové imunitě.

Třetí den byl o síle. Dopoledne se týmy účastnili různých silových disciplín a zakončili to turnajem v páce a přetahované. Ti, kteří nebyli poslední pak nešli na večerní kmenovou radu.

Čtvrtý den jsme moc nehráli jako kmen, ale jako jednotlivé celoroční družinky. Vydali jsme se totiž na výlet, tam jsme si udělali večeři, což bylo kuskus s protlakem a přespali jsme.

Pátý den jsme měli dosti závodivý a jeho tématem byla týmová spolupráce. Konal se závod Hucul! Zde nezávodí jednotlivec, ale kmen. Který kmen projde startem nejvícekrát vyhrává. Aby to nebylo tak jednoduché, zástupce kmene musí hodit kostkou a tím dostat na jedno kolo nějaký úkol. Kláda navíc, olej na ruce nebo pochoutka. A aby to bylo ještě těžší, tak tým musí nosit celou dobu těžkou kládu co váží několik kilogramů.

Šestý den bylo znamení pomalu se blížícího konce tábora, ale taky ve znamení zručnosti. Tým nejdříve soutěžil o imunitu, tím že v lese se hrála vlajkovaná a každého život byl jeho ocas – šátek. Poté se konala aukce o pochoutky, často zakryté. Některé byli sladké, ale některé hold nebyly ty nejchutnější. Vše nakoupené se pak muselo sníst a někteří neměli radost, když museli jíst sklenici zelí. Odpoledne se hráli Predátoři. Z kmenů se tak stali roje a cílem bylo vyvinout tak silného predátora, který pak zničí ostatní roje. K večeru se pak konal velký nástup, kde se vyhodnocovala celotáborová hra a rozdávali se odměny. Poté nastal večer a slibování našich nových světlušek.

Sedmý den pak byl ten závěrečný. Sice tématem byla rychlost, ale hry se nehráli. Byla potřeba všechno sbalit a připravit vše na mši. Holky tedy uklízeli a zdokonalovaly zpívání na mši, zatím co kluci stavěli kříž. Tématem mše byl příběh o hádce a usmíření, příběh dvou bratrů, co se pohádali a usmířil je potulný tesař. Postavil most mezi nimi a tím je usmířil. Po mši se ještě douklízelo tábořiště a šlo se na autobus.

Velice děkujeme všem, kteří nám pomohli tábor realizovat, a i přes veškeré komplikace uskutečnit.

Tomáš „Světlo“ Svoboda a Jakub „Zedník“ Václavík

Fotografie k vidění na rajce.net.