Koronavirus

Koronavirová pravidla pro skautskou činnost od 10. února 2022

Hlavní změny od 10. února

  • Stát již nevyžaduje prokazování bezinfekčnosti. Ta tedy odpadá, pakliže se jednotka či pořadatel nerozhodnou jinak.
  • Stát již nevyžaduje vést evidenci účasti na setkáních.
  • Úroveň ochrany dýchacích cest zůstává beze změny oproti předchozímu stavu, tedy, přibližně „venku bez, uvnitř s,“ podrobnosti níže.

Základní pravidla

  • Je možné pořádat akce nejvýše do počtu 100 osob (od 19. února se toto číslo zvýší na 500).

Ochrana dýchacích cest

  • povinnost ochrany dýchacích cest platí ve vnitřních prostorách, jsou-li na akci ve vnitřním prostoru 2 a více osoby s rozestupy menšími než 1,5 metru
  • povinnost ochrany dýchacích cest platí na venkovních akcích od 30 osob výše při rozestupech menších než 1,5 metru
  • výjimka z povinnosti ochrany dýchacích cest se ve všech situacích vztahuje na děti před zahájením povinné školní docházky
  • výjimka z povinnosti ochrany dýchacích cest se vztahuje na osoby během pohybové aktivity, konzumace potravy a pobytu v ubytovacím pokoji
  • výjimka z povinnosti ochrany dýchacích cest ve vnitřních i vnějších prostorách se vztahuje na účastníky pobytových akcích pro osoby mladší 18 let, nekoná-li se v daném místě současně i jiná akce (platí pro výpravy bez ohledu na jejich délku)

Prokazování bezinfekčnosti

Po právní konzultaci jsme toho názoru, že jednotka / pořadatel může podmínky účasti případným vlastním rozhodnutím zpřísnit, stejně jako si například i u nezotavovacích akcí může v klidných dobách nastavit nutnost čestného prohlášení o bezinfekčnosti, určuje si cenu akce nebo třeba nutnost mít splněnou nováčkovskou.

V době pokračujícího rizika pokládáme případné vyžadování doložené bezinfekčnosti za odůvodněné a možné pokud každý bude mít na výběr i test, nikoli jen očkování nebo prodělanou nákazu (třeba i kvalitní AG test na startu aktivity). Mimochodem, dostupnost PCR testů zdarma pro některé skupiny nadále trvá (mj. pro děti a mládež do 18 let).

Nadále bohužel platí, že poslední instancí bude případně až soud, neumíme zaručit, že je takový postup (a v jaké konkrétní situaci) 100% neprůstřelný, dokud k tomu nebude precedens. A až bude precedens, bude už nejspíš jiná epidemická situace.

Zároveň je třeba počítat s tím, že je třeba citlivé komunikace a je třeba počítat s tím, že různí lidé věří různým věcem.

Vždy aktuální pravidla na skaut.cz/koronavirus