Přespávačka Lištiček

— 7. Listopad, 2022

Dne 29. 10. jsme se sešly v 10:00 před farou. Dopoledne jsme hrály různé hry pod vedením družinky Běluh. Odpoledne byla hra na plnění úkolů v parku po skupinkách, kterou měly na starost starší holky z družinky Lochnesek. Po skončení hry jsme se vydaly s Lištičkami na průzkum lesa, kde jsme stavěly domečky pro zvířátka. Dále jsme pokračovaly v cestě na Skalický kopec na kterém jsme pouštěly draky. Při zpáteční cestě jsme se zastavily v parku, kde jsme si nasbíraly listy, ze kterých se večer tvořily růže. Na samotný konec dne jsme si po skupinkách upekly pizzy a poté následovala pohádka o Odvážné Vaianě. Po pohádce jsme se zachumlaly do svých spacáčků a usnuly. Další den jsme klubovnu uklidily a vydaly se zpět do svých domovů. Přespávačku jsme si všechny náramně užily a těšíme se na další společnou akci.

Markét Gryžboňová