Registrace 2023

Vážení rodiče,

registrační příspěvek pro další skautský rok bude činit 450 Kč (navýšení o 50 Kč). Částku odvádíme vyšším organizačním jednotkám, tedy okresu, kraji a ústředí Junáka. V registračním příspěvku je zahrnuto také úrazové pojištění a předplatné skautského časopisu.

Je běžnou praxí, že si střediska příspěvek navyšují. Naše středisková rada ovšem rozhodla, že zachováme tuto minimální výši poplatku. Zároveň bychom Vás chtěli poprosit a nabídnout možnost finanční podpory našeho střediska dobrovolným navýšením tohoto příspěvku. Sponzorský dar použijeme k pokrytí provozních nákladů (tiskárna, výtvarné a skautské potřeby, energie, táborové vybavení). Příspěvek není určen k osobnímu ohodnocení vedoucích, veškerá práce je dobrovolná, a i my jsme povinni registrační poplatek uhradit.  

Forma úhrady je bankovním převodem. Prosíme o maximální využití tohoto způsobu, v případě problémů prosím kontaktujte hospodáře střediska viz. kontakt dole. To samé platí, budete-li chtít vystavit potvrzení o sponzorském daru. Rozhodně neposílejte prosím bez předchozí domluvy peníze po dětech. Předem moc děkujeme za podporu.

Částku prosím uhraďte nejpozději do 16. 12. 2022

Číslo účtu: 2400215528/2010

Splatnost: 16. 12. 2022

Do poznámky uveďte jméno dítěte.

Za spolek
Petr Mališ – hospodář skautského střediska Doberčata
+420 732 170 511
pepanmalis@seznam.cz