Registrace 2024

Vážení a milí rodiče,

Stejně jako loni tak i letos přišel čas na vybírání registračního příspěvku ve výši 500 Kč/osobu, jehož účelem je umožnit fungování nadřazených organizačních jednotek okresu, kraje a ústředí.

I letos jsme se rozhodli pro udržení výše registračního příspěvku na nutném minimu a částku si pro potřebu střediska nenavyšujeme. Pokud ale budete chtít přispět jakoukoliv částkou na podporu našeho střediska, budeme velmi vděční. Tuto částku prosím přičtěte k částce registračního příspěvku. Sponzorský dar použijeme k pokrytí provozních nákladů (tiskárna, výtvarné a skautské potřeby, energie, táborové vybavení a další). Příspěvek není určen k osobnímu ohodnocení vedoucích, veškerá práce je dobrovolná, i my jsme povinni registrační příspěvek uhradit. 

Forma úhrady je bankovním převodem. Prosíme o maximální využití tohoto způsobu, v případě problémů kontaktujte hospodáře střediska viz kontakt dole. To samé platí, budete-li chtít vystavit potvrzení o sponzorském daru. Rozhodně neposílejte prosím bez předchozí domluvy peníze po dětech.

Předem moc děkujeme za podporu.

Částku prosím uhraďte nejpozději do 20. 12. 2023.

Číslo účtu: 2400215528/2010

Splatnost: 20. 12. 2023

Do poznámky uveďte jméno dítěte.

Do specifického symbolu uveďte číslo oddílu, do kterého dítě chodí.

Za skautské středisko Doberčata

Jiří “Jorg” Poljak – vedoucí střediska
+420 792 773 044
jorg@skaut.cz


Petr „Pepan“ Mališ – hospodář střediska
+420 732 170 511
pepanmalis@seznam.cz