Registrace 2022

Vážení rodiče,

registrační příspěvek pro další skautský rok činí 400 Kč. Plnou částku odvádíme vyšším organizačním jednotkám, tedy okresu, kraji a ústředí Junáka. V příspěvku je zahrnuto také    úrazové pojištění a předplatné skautského časopisu.

Je běžnou praxí, že si střediska příspěvek navyšují, naše středisková rada ovšem rozhodla, že zachováme tuto minimální výši poplatku. Zároveň bychom Vás chtěli poprosit a nabídnout možnost finanční podpory našeho střediska dobrovolným navýšením tohoto příspěvku. Sponzorský dar použijeme k pokrytí provozních nákladů (tiskárna, výtvarné potřeby, energie, …), také plánujeme doplnit naše táborové vybavení, abychom mohli pořádat své vlastní tábory (aktuálně jsme v nájmu a velmi závislí na pronajímateli). Příspěvek není určen k osobnímu ohodnocení, veškerá práce vedoucích je dobrovolná, a i my jsme povinni registrační poplatek uhradit.  

Forma úhrady je bankovním převodem. Prosíme o maximální využití tohoto způsobu, v případě problémů prosím kontaktujte hospodáře střediska viz. kontakt dole. To samé platí, budete-li chtít vystavit potvrzení o sponzorském daru. Rozhodně neposílejte bez předchozí domluvy peníze po dětech. Předem moc děkujeme za podporu.

Částku prosím uhraďte nejpozději do 20. 12. 2021

Číslo účtu: 2400215528/2010

Splatnost: 20. 12. 2021

Do poznámky uveďte jméno dítěte.

Za spolek
Petr Mališ – hospodář skautského střediska Doberčata
+420 732 170 511
pepanmalis@seznam.cz