Středisko oslavilo 10 let od založení

— 11. Říjen, 2022

Plno skautů a skautek se sešlo o něco dřív před celou akcí, aby si společně se svými družinami určili den a čas, kdy se budou po celý školní rok scházet. Během několika minut se naplnilo školní hřiště tolika dětmi, že jsme až byli unešeni, že máme takhle velké středisko.

Když jsme se v družinách dohodli, v celém areálu jsme náhle slyšeli zvuk skautské píšťalky, která vydala zvuk ve formátu -• (čárka tečka, což v morseovce znamená – Nástup).
Poté jsme všichni nastoupili po družinách kolem stožáru, kde jsme na oficiální zahájení akce vztyčili státní vlajku za zpěvu Junácké hymny. Na nástupu mezi námi stáli i rodiče dětí, ale i naši vedoucí, kteří působili před pár lety ve středisku, skauti z jiných středisek, ale i široká veřejnost.
Po celém zahajovacím ceremoniálu započala celá akce. Zprvu se plnily stanoviště se skautskými aktivitami, které děláme během roku či na táboře (od balení spacáku, zdravověda, vyrábění až po rozdělávání ohně). Za splněné stanoviště čekala na děti chutná odměna, kterou připravovali naši vedoucí.

Po stanovištích následovala další aktivita, a to mezi dětmi oblíbená – Workshopy nebolí Trh práce (Na táboře máme seznam aktivit pro ten den, na které se děti mohou přihlásit s rozvíjet tak svou kreativitu, zručnost, ale také i fyzičku či překonávání sami sebe. Připravujeme pro ně např. lanovku, zdravovědu, lukostřelbu, fotbal, voleyball nebo i pohodové jako je hraní na kytaru, pletení náramků, saunění apod…). Na akci jsme si mohli vyzkoušet například zdravovědu, kde jste mohli zkusit vytahovat zraněného z auta a následně provést resuscitaci, či zastřílet si z luku, vyrobit si náramek/turbánek nebo zahrát sportovní aktivity.

Celým dnem nás provázel moderátor – náš skautský bratr Toff, připravil si zajímavosti o středisku, trochu zabrouzdal i do historie a uváděl naše kapely. Abychom nehladověli byli tu pro nás Žrouti, naši skautští bratři, kteří připravovali luxusní hotdogy, klobásy, hranolky aj. (můžete si je pamatovat i z velké doberské či z poutě na sv. Jiří). Také nás obsloužit dobrou kávou či zákuskem baristé z Mental Café, jejich cílem mimo jiné je také setkávání veřejnosti s osobami s postižením v rolích baristů.

V areálů jsme měli také skákací hrad v podobě pirátské lodi, která zajistila zábavu mnohým dětem. Povšimnout jsme si mohli i podsadových stanů i stanů ve tvaru tee-pee ve kterých byly dobové dokumenty, kroniky, fotoalba, vyvěšené fotky společně s menšími statistiky, časopisy a mnoho dalšího.

V podvečer po skončení programu jsme pro všechny připravili také hudební vystoupení dvou kapel a to (ne)Skautský styl, který tvořili 2 naši skautští vedoucí a 2 hudebníci. Připravili si pro nás v repertoáru známé táborové písně i moderní.
Hlavní hvězdou večera ovšem byla kapela Máma mele maso, která se po několika letech opět sešla a zahrála nám známe zahraniční písně, ale i známé české, které si každý od nich pamatuje. (Vystupovali v minulosti také na Velké Doberské či ještě dřív na Dobrfestu).
Zakončením celé akce bylo malou diskotékou či posezení u ohně.

Děkujeme tímto všem vedoucím, kteří se podíleli na přípravě tohoto výročí, ale také všem, kdo s námi přišli oslavit toto krásné výročí střediska.

Michal “Sušenka” Bojko – koordinátor výroční akce

Fotogalerie z akce na zoneramě nebo rajčeti.