Víkendovka v Horních Domaslavicích

— 22. Březen, 2017

Za dvanáctero horami a desatero řekami bylo jedno malé království ve vesničce Horní Domaslavice.

Naše nejmenší děti z 1.oddílu se vydaly na víkendovku, kde se přihlásily na kurz „Jak se stát správným/nou Sirem/ Lady.

Téhož dne večer přišel jistý král Sušenka I. se svými dcerami, aby mohl čestně předat dětem jejich středověká jména. Tato jména měli po zbytek víkendovky. Následoval program plný zábavných her, které byly součastí tématu Středověk. Dalšího dne se naše nejměnší děti rozdělily do skupinek, ve kterých byly až do konce víkendovy. Holky z každé skupinky si vytvořily vlastní vlajku, podle toho jak se jejich skupinky jmenovaly, a kluci šli ven dělat své skupinkové meče, na které byly přidělovány body v podobě stužek. Byly mezi nimi např. Adlayrové, Hrabišicové a další… Poté se převlékli do svých kostýmků, které si měly donést, aby oslnili celý sál. Mezi všemi dětmi bylo plno převlečených dívek do krásných šatů a kluků oblečených do svých zbrojí. Po převlečení se konal veknovní nástup, kde každá skupinka pověsila svoji vlajku na stožár, a následně pokračovala skautská hymna.

Odpoledne se děti naučily, jak se dělají svíčky ze včelího vosku, které si následně mohly vzít domů. Také se venku konala středověká vybíjená. Cílem bylo vybít krále, který byl schovaný za šaškem.

Večer pokračovala stezka odvahy, kde na posledním bodě u lesa v královské svatyni čekal král, který následně všechny děti pasoval na Lady či Sira. Každý si zasloužil menší odměnu v podobě hostiny, kde královské selky připravily propečená kuřata, džusy, sladkosti a další dobrůtky.

V neděli ráno šel celý oddíl na mši do blízkého kostela sv. Jakuba a poté jsme uklidili naše království a s kapsou plných zážitků odjeli domů.

Následující článek

Předchozí článek