Zahajovací táborák 23/24

— 25. Září, 2023

Tak jako každý rok, se jako první akce v září konalo zahájení v podobě táboráku. Sešli jsme se před naší klubovnou na faře odkud jsme vyrazili na Mechuli. Už po cestě bylo hezké pozorovat nadšení se kterým se mnozí radostně vítali se svými kamarády. Na místě proběhlo zahájení a uvítání všech co dorazili. Letos se nás sešlo snad nejvíce za celou historii střediska, včetně několika nováčků pro které to byla jejich úplně první zkušenost se skautingem, tak snad se s námi cítili dobře.

Po pár úvodních momentech jsme poděkovali Tomanovi (Tomáši Berkovi), který se rozhodl skončit na pozici střediskového vedoucího. Naše středisko vedl, směroval a opečovával úctyhodných 10 let. Tudíž mu patřil obrovský potlesk na znak díků z naší strany. Mimo to dostal plakát s podpisy členů, skautský šátek a byl mu udělen Březový lístek.

Březový lístek je ocenění pro dobrovolníky, kteří se dlouhodobě starají o děti a mládež v různých organizacích. V našem středisku jsme doposud tradici udělování Březových lístků neznali, každopádně nám to přišlo jako moc hezká možnost poděkování za veškerou energii a práci, kterou skautští vedoucí dělají. Březové lístky mají několik stupňů (1.–12.) a jedinec může být v průběhu života postupně oceňován i vyššími stupni lístků. Udělování lístků však závisí na ostatních nositelích tohoto ocenění. Dle pravidel pro každé nové přidělení musí být dosaženo určitého množství podpisů ostatních držitelů, kteří uznají za vhodné, že si daný člověk jejich podpis zaslouží.

A jelikož Tomča pracoval po boku spousty dalších šikovných lidí, tak si toho ocenění z táboráku odnesli i: Kučka, Pepan, Růža, Sušenka, Žužu, Gabka, Koci, Zuzka a Želva. Celý tento nápad s udělováním přinesl Jorg, který svůj lístek obdržel v minulosti od skautů z Karviné. Následně měly jednotlivé družinky prostor pro probrání důležitých organizačních věcí. Zahráli jsme si několik her, opekli dobroty nad táborákovým ohněm, udělali společnou fotku a vydali se na cestu zpět. Doufám, že nový skautský rok všem doberským skautkám a skautům přinese spoustu kamarádů, dobrodružství, hodnotných zážitků a nové dovednosti.

Kristýna „Želva“ Goldová

Fotografie na zonerama.com nebo rajce.net

Následující článek