Zahajovací táborák

— 16. Srpen, 2021

Přijďte zahájit nový skautský rok společně s vedoucími v neděli 12.9.2021. Sraz u fary v 15:00. S sebou přiberte párek na oheň, střediskové tričko, či kroj a dobrou náladu. :)

Následující článek

Předchozí článek