Závěrečný skaut skupinky Sov

— 27. Červen, 2018

Dne 22. června se uskutečnil poslední skaut skupinky Sov. Sraz jsme měly na vlakovém nádraží v Dobré, kde jsme nasedly na vlak. Poté co jsme přijely do Ostravy, jsme se ještě na posilněnou stavily na lahodné vafle, a dále naše kroky mířily směrem k The Chamber na únikovou hru, kde jsme o několik chvil později měly pokusit uniknout ze středověkého žaláře, po seznámení s pravidly hry se mohlo začít.
Byly nám na oči přiděleny pásky na oči, a zvon spustil hru, a našich 60 minut začalo neúprosně ubíhat. Místy to bylo opravdu náročné, a nejedna z nás si lámala hlavu s nástrahami a rébusy, které na nás byly připraveny. A nakonec v čase 56 minut, se nám společnými silami, i přes nelehké úkoly, povedlo úspěšně uniknout.
Dojmy z hry byly opravdu silné a my je pořádně prodiskutovaly po cestě domů, do Dobré. V klubovně jsme si objednaly pizzu a zahrály jsme si hru, při které se před námi postupně odkrývaly dílky fotografií vedoucích a skautů z Doberčat, a my si tak prověřily znalosti toho, jak moc detailně je za ty roky známe, následně jsme si pustily skvělý film. Posledním bodem na programu bylo vyhlášení celoročního bodování v družinové hře. A jako dárek od vedoucích jsme dostaly každá nádhernou skautskou lilii na památku. Po dni plném zážitků a dojmů, jsme ulehly do svých spacáků. Ráno jsme uklidily, rozloučily se a šťastné jsme se vracely domů.

Za klíšťata sepsala Denča T.

Následující článek

Předchozí článek