Změny v 3. oddílu

Změny v 3. oddílu

— 10. Září, 2023

Vážení rodiče,

letos nás čeká několik změn. Z důvodu nedostatku vedoucích a díky už vyššího věku dětí jsme se rozhodli přistoupit k oddílovým schůzkám. Konaly by se ve čtvrtky (předběžně, pracujeme i s páteční variantou) zhruba co 14 dní, přesné termíny pak dáme předem vědět. První by byla už po táboráku 14.9. na faře od 16:30. 

Chceme letos děti více zapojovat do tvorby programu, přípravy akcí, zajišťování různých úkolů a funkcí a dalších činností rozvíjejících jejich samostatnost a obzory.

I pro nízkou aktivitu mnohých dětí v oddílech letos středisko rozhodlo o zavedení pravidel účasti. Děti ji budou muset mít aspoň 50% u akcí (víkendovky, přespávačky a obecně akce s přespáním) a 70% u schůzek. Při nesplnění pak hrozí ukončení členství. Od tohoto kroku si slibujeme aktivní děti, které skauting baví, o což se budeme ze všech sil snažit.

Jako poslední novinka bude používání aplikace Levitio, která by nám měla zefektivnit systém evidence, komunikace s rodiči i omlouvání a další agendy. O jejím použití vás pak budeme informovat zvlášť a věříme, že přinese užitek oběma stranám. 

Zároveň s tím Vás chci nově poprosit o kontaktování Zuzky, nebo mě v záležitostech skautských. Rádi bychom také využívali hromadných prostředků komunikace ve formě aplikace WhatsApp a sekundárně mailů do budoucna. 

Tyto informace jsou předběžné a budou postupně doplňovány.

Se zbytkem vedoucích se těšíme na nový skautský rok! zároveň děkujeme všem odchozím vedoucím (Denči, Vlaďce, Světlovi) za spoustu odvedené práce!

Děkujeme za spolupráci i pochopení.  

Za vedoucí oddílu

Dominik „Koci“ Sýkora
vedoucí 3. oddílu Sýkorky

Předchozí článek