Družinka lištiček zachraňuje

— 16. Únor, 2023

Dne 26.1. se uskutečnila přespávačka, která nesla název ,,Každý může být hrdina“. V pátek večer jsme si zahrály hry na utužení vztahu ve skupince. V sobotu dopoledne jsme si s holkami povídaly, jak ošetříme různé zranění, a také jak zavolat pomoc. Poté si holky vyzkoušely ošetřit falešné zranění. Dále holky dokázaly přiřadit, co všechno patří do krabičky poslední záchrany. Odpoledne jsme zahrály několik her, a poté následovalo pletení copánků. Večer jsme se dívaly na film, který byl zaměřený na pomoc druhým. Další den ráno jsme se sbalily a uklidily klubovnu. Tuto akci jsme si všechny náramně užily a těšíme se na další společné akce.