Pozastavení činnosti

— 8. Říjen, 2020

Usnesení Vlády ČR (č. 995 a 996) z dnešního odpoledne zakazují i naši činnost, nejméně do 25. října. Zakazuje se v nich „provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost.“ 

Z výše uvedeného se nejméně do určeného termínu ruší všechny schůzky i víkendovky s platností od 9.10 00:00 hod.

Další informace přineseme jakmile to bude možné.

Děkujeme za pochopení.

Následující článek