Skautské závody – ZVaS 2018

— 29. Květen, 2018

Dne 12.5.2018 se uskutečnilo okresní kolo závodu vlčat a světlušek ve Staříči. Samozřejmě na nich nechyběly ani naše světlušky a vlčata z Dobré. Celkově za naše středisko soutěžila 3 družstva. Jedna skupinka se jmenovala Veverky a tvořily jí dívky: Anna Beloritová, Klára Kovářová, Pavlína Heinrichová, Eliška Gerdová, Anna Káňová, Karolína Mičkalová a Karolína Damková. Další družstvo mělo název Želvičky, které tvořily mladší holky: Barbora Slívová, Amálie Kulihová, Simona Lešanovská, Ema Vaňková a Markéta Mecová. Chlapeckou družinu jménem Mroži tvořili: Adam Kotásek, David Blahut, Dominik Kaňok a Hynek Weissmann. Sraz jsme měli již v 6 hodin ráno na vlakovém nádraží v Dobré a zamířili jsme na hřiště do Staříče, kde se celé závody odehrávaly. Na každou skupinku čekala trasa, během které navštívili 10 stanovišť, na kterých se prokázaly jejich dovednosti. Celá trasa byla spojena s tématem pohádky o Pinokiovi, kterému děti během trasy pomáhaly. Mezi dovednosti, které se prověřovaly, patřila zdravověda, vaření, pobyt v přírodě, fyzická zdatnost, hledání informací, řešení krizových situací, orientace v mapě, zručnost a mnoho dalších. Trasa celkově trvala cca 2,5 hodiny a byla pro všechny družiny velice náročná. Počasí nám však přálo. Konkurence mezi družinami byla hodně velká, ale i přesto se naše vlčata a světlušky umístily na krásných místech. V dívčí kategorii soutěžilo 17 družin. Na 16. místě se umístila družina Želviček, které však patřily k nejmladším účastníkům, a tento rok chtěly pouze nasbírat zkušenosti. 5. místo získala družina Veverek. V chlapecké kategorii soutěžily 18 družin a naši Mroži se umístili na krásném 9. místě. Bohužel, do krajského kola postupují vždy pouze 4 družiny. Družinu Veverek od 4. místa dělily pouze 4 body a poustoupily by. Všichni na závodech načerpali spoustu nových vědomostí a zkušeností a na příštích závodech se určitě naše družiny opět pokusí o ještě lepší umístění. Za odměnu jsme si zašli na pizzu a zmrzlinu a vraceli jsme se do Dobré až v pozdních večerních hodinách. Pro všechny byl tento den velice náročný, ale už se těšíme na další závody.

Lenka Turoňová

Následující článek

Předchozí článek