Závěrečná stanovačka 1.oddílu

— 18. Červen, 2018

Uteklo to jako voda a máme tady závěr skautského roku. Celý první oddíl se rozhodl, že vyrazí stanovat do Dolních Tošanovic. V pátek 15.6.2018 jsme se sešli na vlakovém nádraží v Dobré a vlakem jsem jeli až na zastávku Horní Tošanovice.  Cesta ze zastávky nám trvala ta 20 minut a dorazili jsme na místo, kde jsme postavili své stany. I když to byl pro nás nelehký úkol, společnými silami jsme to zvládli. V lese jsme nasbírali dřevo na oheň a opekli si párky. Samozřejmě jako u každého táboráku nemohla chybět kytara, a tak jsme si společně zazpívali známé písničky, které v nás vzbudily ještě větší natěšení na tábor.  Když se setmělo, vydali jsme se k blízkému rybníku, kde jsme šli v naprosté tichosti pouze při svíčkách. Na onom místě jsme vyhlásili celoroční oddílovou hru a dostali jsme menší odměny. Jelikož byla krásná a teplá noc, většina z nás se rozhodla spát pod širým nebem. Ráno jsme se probudili velice brzy, a proto byla ještě spousta času vydovádět se v lese, a postavit nejrůznější mosty přes potůček, který zde tekl. Kolem 9 hodiny jsme vše sbalili a naše kroky zamířily zpět na vlakové nádraží Horní Tošanovice. V Dobré už na nás čekali naši rodiče. Děkujeme všem, kteří pravidelně jezdili na oddílové akce, a s velkým nadšením se zapojovali do celého skautského roku. Velký dík patří také všem vedoucím za jejich pevné nervy a nadšení vytvářet program pro ostatní. Už se těším na další rok!

Lenka Turoňová

Následující článek

Předchozí článek