Starověké Řecko | 1. a 3. oddíl

— 2. Září, 2022

Celý rok čekali jak děti, tak i vedoucí na den kdy se opět budeme moci vydat na skautský tábor. Dlouhé čekání se vyplatilo a my se na začátku srpna setkali na tábořišti u malebné vesničky Malé Hradisko. Už od samotného začátku bylo, hlavně vedoucím, jasné že to bude opravdu jízda, sešli jsme tudíž v rekordním počtu padesáti dvou dětí a dvaceti vedoucích.


Pro děti bylo letos připraveno téma Řecko a Bohové a každý den se probudily do jiného světa z řeckých bájí kde se plavily po moři s odvážným Iásonem nebo dobývaly samotnou Troju. Her bylo opravdu spousta, ovšem nebyly vynechány ani tradiční skautské aktivity jako vaření si obědu v kotlíku na ohni, vázání uzlů nebo pozorování hvězd. Když se zrovna nehrály hry tak si děti mohly vyplnit čas plněním “odborek“ jako záchranář nebo táborník anebo účastí na workshopech, kde si mohli například potrénovat hlavu luštěním křížovek nebo si sjet lanovou dráhu.

Samozřejmě že nesmíme zapomenout na výlet, který byl letos trochu jiný, než jsme zvyklí, děti se totiž společně se svými vedoucími vydaly na výpravu po okolí a následně pod širákem přespali. Tábor jsme společně zakončili velkou hostinou, hodnou řeckých bohů a již tradičním Slibovým ohněm, kde jsme přijali do našich řad mnoho nových vlčat a světlušek.

Všichni jsme si tábor náramně užili a opět si vytvořili vzpomínky na které ještě dlouho nezapomeneme.

Jiří „Jorg“ Poljak

Fotografie na zonerama.com nebo rajce.net, z jiných úhlů pak zonerama.com nebo rajce.net.