Preventivní pozastavení činnosti

— 10. Březen, 2020

Aktualizace:

Navzdory nejnovějšímu stanovisku organizace (odkaz níže) se naše středisko rozhodlo prozatím neobnovit běžnou skautskou činnost, proto i v následujících dnech nebudou probíhat schůzky. Tábory však připravujeme nadále, více informací naleznete v jejich sekci.

https://krizovatka.skaut.cz/balicky-ustredi/961-balicek-kveten-2020/5137-vykonna-rada-11-kvetna-prechazime-od-pozastavene-skautske-cinnosti-k-cinnosti-omezene-jaka-budou-jeji-pravidla

Původní vyjádření:

Dnes 10. března dopoledne rozhodl starosta Junáka – českého skauta o dočasném pozastavení běžné skautské činnosti, s platností od 11. března do odvolání. Pozastavení činnosti v reakci na rozhodnutí přijímaná státními institucemi vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se vztahuje především na družinové schůzky, oddílové schůzky, výpravy, závody a na akce skautského vzdělávání. 

Toto rozhodnutí vzniklo ze zodpovědného a uvážlivého zvažování se zapojením Výkonné rady a vedení Náčelnictva a samozřejmě vzbuzuje mnoho otázek. Na mnohé z nich najdete odpověď v následujících řádcích. Rozhodnutí navazuje na pečlivé studium situace v uplynulých dnech a týdnech a reaguje na aktuální rozhodnutí státních institucí. Nemyslíme si, že by samotná skautská činnost byla pro kluky a holky rizikem. Za rizikové ale považujeme následující:

1) schůzky a výpravy probíhají po delší časový úsek, schůzky často v uzavřených místnostech, kontakt je intenzivní,

2) průběh nemoci byl u dosavadních případů u dětí lehký a nemoc těžko rozpoznatelná, stávají se tak z pohledu šíření viru rizikovou skupinou,

3) na vzdělávací kurzy se účastníci často sjíždí z mnoha regionů a společný čas tráví intenzivně. 

Jsme přesvědčeni, že je žádoucí přijmout v tomto okamžiku agresivní opatření a pokusit se tak přispět ke zpomalení šíření nákazy. Jsme si vědomi toho, že veřejná diskuze je dnes rozkročena od „nic se neděje, je to jen chřipka“ až po katastrofické scénáře. Jsme přesvědčeni, že teď je moment pro rázné preventivní kroky, které pomohou udržet epidemii nového typu koronaviru ve zvládnutelných mezích. Jako hnutí vystavěné na principech výchovy k zodpovědnému jednání ke svému okolí máme v souladu s těmito principy jednat, i když to bude trochu bolet. 

Víme, že s rozhodnutím nebude každý souhlasit. Je ale zodpovědností vedení Junáka – českého skauta přijímat i rozhodnutí v otázkách, v nichž není možné dosažení shody. S důvěrou nám svěřenou a s hlubokým respektem k těm, na které naše rozhodnutí dopadají, přijímáme ta nejlepší rozhodnutí, jakých jsme schopni. Podrobnosti k přijatému rozhodnutí najdete v řádcích níže.

Se stiskem levice

Josef Výprachtický – José
starosta

Eva Měřínská
náčelní

Marek Baláš – Čiča
náčelník 

a

Petr Vaněk – Permi
místostarosta, pověřený koordinací opatření ve věci koronaviru

Více informací najdete na skaut.cz/koronavirus

Následující článek