Starší tábor Štecovka

— 16. Září, 2016

Na tábor jsme vyrazili v sobotu 13. 8. v ranních hodinách. Již předem jsme se formou dopisu dozvěděli, že si pojedeme zasoutěžit ve stylu, Kdo přežije, a proto jsme už na sraz přišli v barvách svých kmenů. Cestou na Štecovku jsme rozjímali nad názvy našich táborových kmenů. Na místě nás přivítal Jeff Buff, který nás pak po celou dobu soutěže provázel.

Táborový program otestoval nejen naše fyzické, ale i psychické předpoklady v nejrozmanitějších soutěžích, ať už v boji o imunitu nebo o pořadí. V těchto soutěžích byla prověřena nejen naše pohotovost, týmový duch, důvtip a fyzička ale taky jsme se snad pokaždé umazali od bahna. Dva kmeny, které v daný den neuspěly, zavítaly v noci na kmenovou radu, kde si pro ně Jeff přichystal souboj. Jeden člen poraženého týmu byl na další den vyřazen z boje o imunitu. Několikrát se naskytla šance vyhrát imunitu osobní a v průběhu tábora byla možnost za pomoci nápověd nalézt imunitu skrytou. Jednoho dne byla podrobena zkoušce taky naše samostatnost a museli jsme si vymyslet a zorganizovat program na dopoledne. Na výletě jsme ukázali naše orientační schopnosti a veselého ducha při bloudění cestou k cíli a zase zpátky. Průběh tábora zpestřil i návštěvní den, při kterém jsme rodičům předvedli nacvičené scénky, provedli je táborem a posléze s nimi za zvuku kytar doprovázeného zpěvem opekli buřty. Nejednou za náš pobyt jsme odhalili v nás hluboko skryté kulinářské vlohy a uvařili v rámci kmenů na ohni guláš, palačinky nebo špízy. Předposlední noc jsme odbočili od táborového tématu a zapaloval se slibový oheň, ke kterému se rozhodlo přistoupit deset skautů a skautek a jedna světluška. Poslední večer se potom konala velká kmenová rada, jíž se zúčastnily všechny skupinky, a hlasovalo se o celkovém vítězi, Kdo přežije, kterým se stala Zuzka Tesarčíková.

V den odjezdu jsme dostali odměny pro zúčastněné na posledním nástupu, zbourali polovinu tábora a jeli si odpočinout po skvěle prožitých dvanácti dnech na táboře.

Následující článek

Předchozí článek